O mba programu

MBA studijní program „Master of Business Administration"

Informační management se specializací Management podnikové infrastruktury

STUDIUM MBA JE DÍKY SVÉ KOMPLEXNOSTI V ČR UNIKÁTNÍ

ZAHAJUJEME 10. 11. 2023

Cíl

Poskytnout odborníkům zabývajícím se danou problematikou potřebnou škálu znalostí a dovedností.

Zameření studia

Studium je zaměřeno na charakteristiku a činnost subjektů zabývajících se návrhem a provozováním podnikových infrastruktur se specializací na propojení manažerského vzdělání, kybernetické bezpečnosti a kritické infrastruktury.

Důraz je kladen na

  1. znalostní databázi

  2. rozvinutí strategického myšlení

  3. rozvoj manažerských kompetencí zaměřených na analýzu a vyhodnocení různých řešení podnikových infrastruktur

    oborové členění
    průmyslové řešení
    řešení v kritické infrastruktuře
  4. výstupy praktických manažerských dovedností a schopností jejich praktické aplikace

Akreditace

MBA program prošel akreditačním řízením VUT v Brně
podle Směrnice 13/2019 – Vzdělávání v mezinárodně uznávaném kurzu a projednáním v Radě pro vnitřní hodnocení VUT.


MBA program byl posouzen akreditační komisí CAMBAS na základě Kritérií akreditací programů MBA České asociace MBA škol, které odpovídají mezinárodně uznávaným standardům a vycházejí ze zásad EFMD (European Foundation for Management Development). Plénum České asociace MBA škol (CAMBAS) následně rozhodlo o udělení akreditace MBA programu Informační management.

Mám zájem