PŘEDPOKLADY KE STUDIU

Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří splňují tyto základní požadavky:

  • absolvované vysokoškolské studium alespoň na bakalářském stupni nebo jeho ekvivalent
  • znalost anglického jazyka (min. na úrovni B1)
  • minimálně 4 roky praxe v řídící pozici pro dosažený bakalářský stupeň vzdělání
  • minimálně 2 roky praxe v řídící pozici pro dosažený magisterský stupeň vzdělání

Přijímací řízení je zahájeno podáním přihlášky a souvisejících dokumentů do studijního programu:

  • vysokoškolský diplom (bakalářský nebo magisterský studijní program)
  • strukturovaný životopis
  • prohlášení uchazeče o motivaci ke studiu
  • doklad o délce a druhu praxe

Součástí přijímacího řízení je úspěšně absolvovaný vstupní pohovor. Pohovor je zaměřen na ověření studijních předpokladů a hodnotí se tyto oblasti: motivace ke studiu, schopnost řešit manažerský problém, schopnost práce v týmu, osobní projev a jazykové kompetence.