PŘEDPOKLADY KE STUDIU

Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří splňují tyto základní požadavky:

 • absolvované vysokoškolské studium alespoň na bakalářském stupni nebo jeho ekvivalent
 • znalost anglického jazyka (min. na úrovni B1)
 • minimálně 4 roky praxe v řídící pozici pro dosažený bakalářský stupeň vzdělání
 • minimálně 2 roky praxe v řídící pozici pro dosažený magisterský stupeň vzdělání

Přijímací řízení je zahájeno podáním přihlášky a souvisejících dokumentů do studijního programu:

 • vysokoškolský diplom (bakalářský nebo magisterský studijní program)
 • dodatek k diplomu
 • strukturovaný životopis
 • prohlášení uchazeče o motivaci ke studiu
 • doklad o délce a druhu praxe
 • doklad o dosaženém jazykovém vzdělání (pokud existuje)

Součástí přijímacího řízení je úspěšně absolvovaný vstupní pohovor. Pohovor je zaměřen na ověření studijních předpokladů a hodnotí se tyto oblasti: motivace ke studiu, schopnost řešit manažerský problém, schopnost práce v týmu, osobní projev a jazykové kompetence.


MÁM ZÁJEM

o studium MBA Informační management na Fakultě Podnikatelské Vysokého učení technického v Brně

  Děkujeme za Váš zájem
  o studium programu MBA na FP VUT v Brně,
  budeme Vás kontaktovat.

  zpět

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů

  Více o GDPR