ZÍSKEJTE TITUL MBA

INFORMAČNÍ MANAGEMENT

UNIKÁTNÍ PROPOJENÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI
A KRITICKÉ INFRASTRUKTURY SE SPECIALIZOVANÝM MANAŽERSKÝM VZDĚLÁNÍM

Specializace

MANAGEMENT PODNIKOVÉ INFRASTRUKTURY

  • PRAKTICKY ORIENTOVANÉ STUDIUM

  • NETWORKING – NAVÁZÁNÍ VÝZNAMNÝCH KONTAKTŮ

  • VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A OBCHODNÍCH VAZEB

  • LABORATOŘE A TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

  • UBYTOVÁNÍ ZA ZVÝHODNĚNÉ CENY

  • MOŽNOST ZÁVĚREČNÉ PRÁCE V ANGLICKÉM JAZYCE

PARTNEŘI

1_abb-logo
2_or
3_bosch-logo
4_skoda_logo
5_csystem
6_kybez_logo_2015
7_logo-nukib-2
8_comguard
9_eon
10_pwc

Průběh studia mba

MBA program je realizován v kombinované formě studia využívající prvků prezenční i distanční výuky

2 roky

4 semestry

1-2 víkendy v měsíci

1. rok
2. rok

1.

semestr

2.

semestr

3.

semestr

4.

semestr

VÝUKA
  • 14 samostatných předmětů zakončených zpracováním eseje

  • pro každý předmět 10 hodin odborných konzultací

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
  • zpracování a obhajoba závěrečné práce

stanovuje

studijní literaturu, formu konzultací, termíny zkoušky

10_pwc
MODUL LEADER

vedoucí daného předmětu

zodpovídá

za odbornost, lektorské obsazení, předepsanou zkoušku, hodnocení posluchače

ZÁKLADNÍ METODY STUDIA

Semináře organizované pro každý předmět zvlášť


Individuální odborné konzultace s lektory


Samostatné studium


Zpracování písemné eseje pro každý předmět


Metody managementu (brainstorming, manažerské hry,...)


BENEFITY MBA STUDIA

group-23

PROFESNÍ KVALIFIKACE
Master of Business Administration

group-33

ODBORNÉ KONZULTACE

group-22

Networking

group-21

Laboratoře

group-34

VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ

group-32

JEDINEČNÝ PROGRAM

CENA MBA PROGRAMU

Cena za 1 semestr studia (první tři semestry)

45 000 Kč bez DPH

Cena za 4. semestr

30 000 Kč bez DPH

Celková cena za celý program

165 000 Kč bez DPH

Mám zájem