PŘEDMĚTY MBA STUDIA

Management informační bezpečnosti

Management informační bezpečnosti

Zaměření na bezpečnostní aspekty informačních systémů a na zkoumání základních prvků vytváření bezpečnostní politiky organizace. Cílem modulu je představit studentům hlavní oblasti a směry při realizaci bezpečnostních opatření a seznámit je s jejich zásadami.

Management oborových řešení 1

Management oborových řešení 1

Zaměření na oborové specifika řízení informační bezpečnosti (státní a veřejná správa, zdravotnictví, energetika, ISP) a na aplikační bezpečnost (www, mail, mobilní aplikace). Cílem modulu je seznámit studenty se zásadami návrhu oborových bezpečnostních opatření.

Management oborových řešení 2

Management oborových řešení 2

Zaměření na specifika průmyslového prostředí z pohledu řízení informační a kybernetické bezpečnosti a ochrany procesů. Cílem modulu je seznámit studenty se zásadami návrhu průmyslových bezpečnostních opatření a realizace dohledu nad procesy.

Strategický management

Strategický management

Zaměření na proces strategického řízení podniku a jeho implementaci do podnikového prostředí (strategické cíle, mapování konkurenčního prostoru, hodnotový řetězec a strategický rozvoj). Cílem modulu je pochopení strategického chování podniku a aplikace business strategie v konkurenčním prostředí.

Projektový management

Projektový management

Zaměření na strategii, strukturu, principy plánování, procesní a týmové řízení, vyhodnocování projektu včetně řízení změn. Cílem modulu je seznámení studentů s řízením projektů ve specifických prostředích (mezinárodní, virtuální, start-up).

Integrovaná podniková infrastruktura 1

Integrovaná podniková infrastruktura 1

Zaměření na kritickou infrastrukturu a na kritickou komunikační infrastrukturu z pohledu legislativy, norem a technologické řešení. Cílem modulu je systémový návrh řešení kritické infrastruktury a kritické komunikační infrastruktury.

Integrovaná podniková infrastruktura 2

Integrovaná podniková infrastruktura 2

Zaměření na návrh, projektování, realizaci a provozování podnikové infrastruktury z pohledu informační bezpečnosti. Cílem modulu je zpracování metodiky pro bezpečnost integrované podnikové infrastruktury včetně třetích stran.

Integrovaná podniková infrastruktura 3

Integrovaná podniková infrastruktura 3

Zaměření na problematiku kritických aplikací z pohledu bezpečnostních technologií a jejich řízení. Cílem modulu je systémový návrh řešení kritických aplikací.

Ekonomika rizik podnikové infrastruktury

Ekonomika rizik podnikové infrastruktury

Zaměření na řízení ICT v podnikové infrastruktuře s důrazem na služby a procesy a minimalizaci rizik s využitím ITIL a COBIT. Cílem modulu je metodické uchopení problematiky řízení ICT v podnikové infrastruktuře.

Rozhodovací metody v podnikové praxi

Rozhodovací metody v podnikové praxi

Zaměření na metody manažerského rozhodování a řízení rizik v podnikové praxi. Cílem modulu je seznámit studenty s aplikací procesů rozhodování na bázi Fuzzy logiky, Umělé inteligence, Teorie chaosu a Dataminingu.

Právní prostředí ČR a EU

Právní prostředí ČR a EU

Zaměření na právní povědomí a relevantní zákony ČR (Kybernetický zákon a Kybernetická vyhláška) a EU (směrnice NIS a nařízení GDPR) a na role a odpovědnosti (manažer, architekt a auditor kybernetické bezpečnosti). Cílem modulu je seznámení studentů s problematikou kybernetické kriminality, kyberterorismu, kybernetické špionáže a kybernetické války.

System Integration

System Integration

Zaměření na metody systémové integrace na různých úrovních (procesů, systémů, infrastruktury a datové základny). Cílem modulu je pochopení strategických přístupů a metod systémové integrace včetně automatizace a řízení ekonomických procesů.

Integration of Information Security and Business 1

Integration of Information Security and Business 1

Zaměření na manažerské řízení informační a kybernetické bezpečnosti, řízení incidentů, řízení kontinuity činnosti organizace a budování řetězce důvěry v dodavatelsko-odběratelských vztazích. Cílem modulu je pochopení budování bezpečnostního povědomí a kybernetické hygieny jako základu kybernetické bezpečnosti podniku z pohledu ředitelského stolu.

Integration of Information Security and Business 2

Integration of Information Security and Business 2

Zaměření na praktická cvičení řízení kybernetické bezpečnosti s využitím kybernetického polygonu a SW nástroje pro řízení kybernetické bezpečnosti a ochrany dat. Cílem modulu je osvojení manažerských dovedností (z pozice top managementu, IT provozu a IT bezpečnosti) a využití automatizovaného SW nástroje.