Specializace

MANAGEMENT PODNIKOVÉ INFRASTRUKTURY

PARTNEŘI

Průběh studia mba

MBA program je realizován v kombinované formě studia využívající prvků prezenční i distanční výuky

2 roky

4 semestry

1-2 vikendy v mesici

1 rok
2 roky

1.

semestr

2.

semestr

3.

semestr

4.

semestr

Vyuka
  • 14 samostatných předmětů zakončených zpracováním eseje

  • 14 samostatných předmětů zakončených zpracováním eseje

Vyuka
  • zpracování a obhajoba závěreční práce

stanovuje

studijní literaturu, formu konzultací, termíny zkoušky

MODUL LEADER

vedoucí daného předmětu

zodpovídá

za odbornost, lektorské obsazení, předepsanou zkoušku, hodnocení posluchače

ZÁKLADNÍ METODY STUDIA

Semináře organizované pro každý předmět zvlášť

Semináře organizované pro každý předmět zvlášť

Semináře organizované pro každý předmět zvlášť

Semináře organizované pro každý předmět zvlášť

Metody managementu (brainstorming, manažerské hry,...)

BENEFITY MBA STUDIA

PROFESNÍ KVALIFIKACE

ODBORNÉ KONZULTACE

Networking

Laboratoře

VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ

JEDINEČNÝ PROGRAM

CENA MBA PROGRAMU

Cena 1 semestr studia (první tři semestry)

45 000 Kč bez DPH

Cena za 4 semestr

45 000 Kč bez DPH

Celková cena za celý program

45 000 Kč bez DPH

Mam zajem